TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı

14 Şubat 2022
1507-tubitak.jpg

Bu proje kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Programın amacı nedir?
KOBİ’ler için TÜBİTAK 1507 KOBİ ARGE, KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin (ikisi ortaklı) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yatırım Destek Miktarı ne kadardır?
Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜBİTAK 500.000-TL’lik toplam bütçenin 375.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 75 i geçemez)

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır.

Programa ne zaman başvurulabilir?
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir.

Programa kimler başvurabilir?
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programın da hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
f) Malzeme ve sarf giderleri.

KOMİD

İletişim

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul The Office No:7E Kat:17 D.No: 136

PK:34490 Başakşehir – İSTANBUL

İletişim Formu

ULUSLARARASI

FuarlarÜyelerimizin katılım gösterebileceği sektörel yurt içi ve yurt dışı fuarlar

Fuarlar

BİZİ

Takip Edin

Derneğimizin ve üyelerimizin en güncel videoları için Komid youtube kanalınıza abone olabilirsiniz.