TÜBİTAK Destekleri arşivleri - Komid

kamu-destekleri-tubitak.jpg
14 Şubat 2022

Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve proje sonuçlarının uygulanmasını taahhüt eden kamu kurumları “Müşteri Kurum”; proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimi, üniversite ve/veya özel kuruluş ise “Proje Yürütücüsü
Kuruluş” olarak programda yer alırlar.

1511-tubitak.jpg
14 Şubat 2022

TÜBİTAK tarafından ilk kez 2012 senesinde başlatılan 1511 Öncelikli Alan Ar-Ge projeleri, ülkemizdeki teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi ve uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek özgün teknolojilerin geliştirilmesini amaçlar.

1507-tubitak.jpg
14 Şubat 2022

Bu proje kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

tubitak-destekleri.jpg
14 Şubat 2022

Türkiye’nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK; gerek KOBİ’ler, gerek üniversiteler, gerekse sanayi ve girişimcilik alanlarında araştırma- geliştirme ile ilgili çalışmalara önemli ölçüde katkı sağlayarak ülke sanayisi ve akademik kurumlarının global ölçekte rekabetçi bir yapıya bürünmelerini amaçlamaktadır.

1505-tubitak-destek.jpg
14 Şubat 2022

Bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

KOMİD

İletişim

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul The Office No:7E Kat:17 D.No: 136

PK:34490 Başakşehir – İSTANBUL

İletişim Formu

ULUSLARARASI

FuarlarÜyelerimizin katılım gösterebileceği sektörel yurt içi ve yurt dışı fuarlar

Fuarlar

BİZİ

Takip Edin

Derneğimizin ve üyelerimizin en güncel videoları için Komid youtube kanalınıza abone olabilirsiniz.