TÜBİTAK 1501 Ulusal Sanayi Ar-Ge Programı

14 Şubat 2022
1501-tubitak-arge.jpg

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Programın amacı nedir?
Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak programın amacıdır.
Yatırım destek miktarı ne kadardır?
Destek tipi: Geri ödemesiz hibe Destek Üst Limiti ve Oranı: %60’a varan oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesi sınırlı değildir.

Kimler faydalanabilir?
Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

Ne tür projeler desteklenmektedir?
Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Destekten yararlanabilecek Ar-Ge projesinin aşağıdaki faaliyet aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir: Ar-Ge projesi kapsamında yer alan makine, ekipman, hammadde, kalıp, yazılım, yayın, analiz, danışmanlık giderleri desteklenmektedir. Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri destek kapsamındadır.

Uluslararası Ortaklı EUREKA projelerinde olması gereken özellikler nelerdir?
Proje önerilerinin EUREKA etiketi alabilmesi için:
• En az iki ayrı EUREKA üyesi ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı,
• Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı,
• Araştırma ortaklıkları kurulmasını gerekli kılmalı,
• İleri teknoloji alanlarında yenilik faaliyetleri içermeli,
• Pazar potansiyeli olan sonuçlara yönelmeli,
• Gerekli teknik, mali ve yönetsel kaynak ve becerilere sahip katılımcılar tarafından yürütülmelidir.

KOMİD

İletişim

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul The Office No:7E Kat:17 D.No: 136

PK:34490 Başakşehir – İSTANBUL

İletişim Formu

ULUSLARARASI

FuarlarÜyelerimizin katılım gösterebileceği sektörel yurt içi ve yurt dışı fuarlar

Fuarlar

BİZİ

Takip Edin

Derneğimizin ve üyelerimizin en güncel videoları için Komid youtube kanalınıza abone olabilirsiniz.